Ψυχοθεραπεία

Πρόκειται για διαδρομή ανάλυσης και επανόρθωσης ζητημάτων που μας προκαλούν δυσφορία, άγχος, θλίψη…


Διαπροσωπικές δυσκολίες

Με τον όρο αυτό συμπεριλαμβάνουμαι όλες τις προσωπικές σχέσεις κάθε ανθρώπου. Αυτές θα μπορούσαν αν…