Μεγάλο τμήμα της πολυετούς εμπειρίας, της εργασίας καθώς και των ενδιαφερόντων της κλινικής ψυχολόγου Γκεβέζου Κλεονίκης στον τομέα της ψυχολογίας, αφορά στα πεδία του Οικογενειακού Δικαίου, της κακοποίησης, της ψυχοπαθολογίας παιδιών και ενηλίκων , της κακοποίησης παιδιών, των ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων και της προετοιμασίας μαρτύρων.

Οι τεχνικοί σύμβουλοι και οι δικαστικοί πραγματογνώμονες δεν ερμηνεύουν και δεν εφαρμόζουν τον νόμο.
Μετά απο συγκεκριμένη μεταπτυχιακή εκπαίδευση, κατάρτηση και πιστοποίηση, αναφέρονται με έκθεση – γνωμάτευση σε σαφή και αποδεικτικά τεκμηριωμένα γεγονότα μετά απο ψυχολογική κλινική εξέταση.

Η γνώση, η εμπειρία, οι δεξιότητες, η εκπαίδευση και η πιστοποίηση καθιστούν την τεχνική σύμβουλο, ικανή να εκδώσει και να καταθέσει δικαστικές πραγματογνωμοσύνες στον τομέα της ψυχολογίας όπου ανήκει.

Μπορεί να εξετάσει μέσα απο κλινικές συνεδρίες ένα παιδί για κακοποίηση, για ψυχολογικά τραύματα διαζυγίου, ψυχοπαθολογία παιδιών, εφήβων, ανηλίκων και ενηλίκων, αδικήματα φύλου, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οικογενειακό Δίκαιο και να γνωματεύσει εφ όσον ζητηθεί.

Η κλινική ψυχολόγος φέρει επιδεξιότητα, εμπειρία στην διαδικασία και στην μεθοδολογία της ψυχολογικής αξιολόγησης.