Η ψυχανάλυση είναι κλάδος της Ψυχολογίας. Εστιάζει στην ψυχική μελέτη του ατόμου. Τα ερεθίσματα – μηνύματα προέρχονται απο την παιδική ηλικία και την μετέπειτα ζωή του ατόμου. Η ψυχανάλυση εσφαλμένα ταυτίστηκε με την ψυχοθεραπεία.

Ετυμολογικά αναφερόμαστε στην ανάλυση της ψυχής. Δηλαδή στην ελεύθερη, λογική, συνειρμική έκθεση σκέψεων, ιδεών, λόγων, φόβων, προσδοκιών, αισθημάτων, ονείρων, κρίσεων, συνειδητών και ασυνείδητων αντιστάσεων, αποφάσεων που σχετίζονται και αφορούν στον αναλυόμενο.

Η πολύτιμη αυτή συγκέντρωση υλικού, κατανοείται και συνειδητοποιείται το βαθύτερο συναισθηματικό υπόβαθρο, τα συμπεριφορικά κίνητρα του υποκειμένου. Καταληκτικά είναι η ανάλυση της ζωής του ατόμου, η οποία είναι λεπτομερής και ενδελεχής. Η εξήγηση, κατανόηση και συνειδητοποίηση επιφέρει αυτομάτως την λύση. Η πλήρης γνώση και κατανόηση του εαυτού μας έρχεται μέσω της ψυχανάλυσης.

Η ψυχανάλυση είναι μια μέθοδος ψυχοθεραπείας. Είναι μια διαδικασία χρονοβόρα.

Η ψυχοθεραπεία ετυμολογικά δίνει την έννοια του όρου. Πρόκειται για θεραπευτική παρέμβαση στην ψυχή μας. Είναι διαδικασία πολύ πιο σύντομη και αφορά στην θεραπεία συγκεκριμένων προβλημάτων του θεραπευομένου.