Πρόκειται για διαδρομή ανάλυσης και επανόρθωσης ζητημάτων που μας προκαλούν δυσφορία, άγχος, θλίψη ή ακόμη και βιολογικές ασθένειες.

Σε μια ψυχοθεραπευτική σχέση, θεραπευτής και θεραπευόμενος συνάπτουν την περίφημη “θεραπευτική συμμαχία” προκειμένου να αντιμετωπίσουν απο κοινού και ο καθένας απο τη θέση του, ό,τι δημιουργεί εμπόδια στην ομαλή λειτουργικότητα του θεραπευόμενου ή στο θεραπευόμενο σύστημα (ζευγάρι, οικογένεια).

Ανεξαρτήτως της θεραπευτικής κατεύθυνσης του θεραπευτή, η οποία αποτελεί και ενα σημαντικό κομμάτι της ταυτότητάς του, σημαντικότερη είναι η ποιότητα της διαπροσωπικής επικοινωνίας με τον θεραπευόμενο και αυτό συνιστά την αναγκαία βάση για την έναρξη και την επιτυχία αυτής της προσπάθειας.

Η συμμαχία αυτή στηρίζεται στην εμπιστοσύνη, την ασφάλεια, τον σεβασμό και την βαθιά κατανόηση του ατόμου. Για αυτό και είναι σημαντικό ο θεραπευόμενος να νιώθει αυτά στοιχεία στη σχέση του με τον θεραπευτή.