Ο ύπνος είναι απαραίτητος για μια ισορρροπημένη υγεία. Ο καλός ύπνος είναι απαραίτητος για την εύρυθμη λειτουργία της υγείας μας.

Ο μέσος άνθρωπος χρειάζεται 7-8 ώρες ύπνου.

Στις μέρες οι διαταραχές του ύπνου είναι πάρα πολύ συχνές (δυσυπνίες, αυπνία, υπερυπνία, δυσυπνία, παραυπνία, διαταραχές ύπνου σχετικές με ουσίες, με άλλες ψυχικές διαταραχές, με ιατρικά προβλήματα).

Ως αυπνία ορίζεται η η δυσκολία ενός ατόμου να κοιμηθεί, να διατηρήσει τον ύπνο του ή να έχει καλή και επαρκή ποσότητα ύπνου τρεις φορές εβδομαδιαίως σε διάστημα μηνός. Με τον όρο αϋπνία χαρακτηρίζεται η έλλειψη επαρκούς ύπνου. Η αϋπνία συνεπώς εκδηλώνεται με την δυσχέρεια έλευσης ύπνου, νυχτερινές αφυπνίσεις, ποιοτικώς ανεπαρκής ύπνος παρά τη φυσιολογική διάρκειά του, υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας, κόπωση.

Υπερυπνία είναι η υπερβολική υπνηλία ή οι πολλές ώρες ύπνου για διάστημα μεγαλύτερο του μηνός.

Στις παραυπνίες εντάσσονται οι εφιάλτες, ο τρόμος, η υπνοβασία.

Γενικά αναφέρουμε ότι η έλλειψη ύπνου έχει εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία μας. Επηρεάζει την καθημερινότητά μας, τις σχέσεις μας, την εργασία. Έχει αποδεδειγμένα συνδεθεί με σοβαρές παθήσεις (σακχαρώδης διαβήτης, παχυσαρκία, αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, εμφράγματα, εξαιρετικά μειωμένη libido) και πρόωρη γήρανση με μικρότερο προσδόκιμο ζωής.

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, πίσω απο τις διαταραχές ύπνου, κρύβονται ψυχολογικές διαταραχές. Αυτές μεταφράζονται σε άγχος, αρνητικές σκέψεις, υποβάθμιση τρόπου ζωής.

Η ψυχοθεραπευτική αντιμετώπιση των διαταραχών ύπνου είναι πολυεπίπεδη και πολυδιάστατη.