Κλινική Ύπνωση - Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία

Η ύπνωση είναι γνωστή απο την αρχαιότητα σε Αίγυπτο, Ελλάδα, Κίνα και Ινδία για τα θεραπευτικά της…